Матеріально-технічне забезпечення

  Фінансово-господарська діяльність   закладу  освіти   здійснюється у відповідності до її кошторису. Заклад є неприбутковою організацією.

Джерелами фінансування ДНЗ №3  є:

  • кошти  засновника;
  • кошти  відповідних бюджетів, що надходять у розмірі,   передбаченому нормативами фінансування дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів;
  • кошти батьків або осіб, які їх замінюють;
  • інші надходження,  не заборонені чинним законодавством України.

         

           Матеріально-технічна база закладу  включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності.

           Майно  ДНЗ №3  складають основні фонди  (приміщення, обладнання тощо) та інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі закладу. Майно  належить  закладу  на правах оперативного управління  відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту закладу.

           Фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надання необхідних будівель з обладнанням і матеріалами, будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування забезпечує засновник закладу – Вараська міська рада.

            На 01.01.2021  в  ДНЗ №3  налічується   3   комп’ютери,  2  ноутбуки,   які  підключено до мережі Інтернет через проводовий і безпроводовий (ноутбук) зв`язок.   Із  них  використовуються:

  • 1 шт. – для управлінської діяльності: директором;
  • 1 шт. – для діловодства і кадрової роботи, входу в системи «Курс.Дошкілля»,  «Електронна реєстрація в ДНЗ»  діловодом;
  • 1 шт.(ноутбук) – вихователем-методистом;
  • 1 шт. – практичним психологом;
  • 1 шт. (ноутбук) – для ефективної організації навчально-виховного процесу .                                                                                                         У наявності  в  закладі  є  1 телевізор,  3 принтери, 2 ксерокси, 2 музичні центри, 1  акустична  система, 1 ламінатор.